Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1olszyna.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-11-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Tuniewicz , adres e-mail: blue12@op.pl , telefon: (75) 721 22 62.

Informacja zwrotna

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności prosimy o kontakt:

Agnieszka Tuniewicz
blue12@op.pl
(75) 721 22 62

Postępowanie odwoławcze

W przypadku postępowania odwoławczego prosimy o kontakt:

Agnieszka Tuniewicz
blue12@op.pl
(75) 721 22 62

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2020 23:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Petruch
Ilość wyświetleń: 19
10 listopada 2020 00:07 (Grażyna Petruch) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
10 listopada 2020 00:04 (Grażyna Petruch) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
09 listopada 2020 23:57 (Grażyna Petruch) - Aktualizacja deklaracji dostepności.