Inne

Wybierz rok

Procedura opracowywania szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników szkolnych

Procedura opracowywania szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników szkolnych znajduje się w załączonym pliku. Treść procedury

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Procedura organizacji nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie można znaleźć w załączniku.