Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018 - 2019

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 będą: 2 ilistopada 2018 r. - dzień wolny po Dniu Wszystkich Świętych 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. - egzamin gimnazjalny 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ośmioklasisty 2 maja 2019 r. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia...